Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Föreningsliv / Föreningsstöd / Anläggnings- och skötselbidrag

Anläggnings- och skötselbidrag

Stöd ges i form av skötselbidrag samt genom subventionerad taxa för anläggningar som tillhandahålls av kommunen.

Skötselbidrag

Vid skötsel av anläggningar utgår bidrag för:

 • Fotbollsplan gräs, 11-mannaplan
 • Fotbollsplan gräs, 5-, 7-mannaplan
 • Fotbollsplan grus, 7-mannaplan eller större
 • Skytteanläggning
 • Klubbhus/föreningslokal inklusive våtutrymme
 • Klubbhus/föreningslokal som ägs av föreningen
 • Motionsspår utan elljus
 • Motionsspår med elljus
 • Uppkörning av skidspår med maskin i markberedda motionsspår
 • Flyganläggning
 • Östgötaleden
 • Kartbidrag

Villkor

 • Bidrag utgår för anläggningar som drivs i föreningsregi.
 • Bidrag utgår ej för anläggningar där skötselavtal tecknats med kommunen.
 • För att driftbidrag ska utgå krävs att föreningen helt svarar för driften och samtliga driftkostnader. Driftbidrag kan också utgå då anläggningen drivs av förening under ägarliknande förhållanden såsom tomträtt eller långsiktigt arrendeavtal.
 • Förening som beviljas driftbidrag ska, i mån av utrymme, upplåta anläggningen till kommunala enheter och andra föreningar inom kommunen till kommunalt beslutade taxor eller, där så inte är möjligt, till självkostnadspris.
 • Bidrag utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedd verksamhet ska kunna genomföras. Serviceförvaltningen kontrollerar anläggningen kontinuerligt för att säkerställa ett för bidragsutbetalning godtagbart skick.
 • Bidraget kan komma att reduceras beroende på den nyttjandegrad som råder för aktuell anläggning.
 • Ansökan senast 1 april, för utbetalning 30 april.

Ny anläggning

 • Nytillkomna anläggningar måste godkännas och klassificeras av Serviceförvaltningen innan bidrag betalas ut.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.