Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Föreningsliv / Föreningsstöd

Föreningsstöd

Foto: FreeImages.com/Einar Hansen

 

Allmänna bestämmelser

 • Kommunalt bidrag kan beviljas föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmöte valda styrelseledamöter, revisorer och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati och samhällsnytta.
 • Föreningen ska vara öppen.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Söderköpings kommun.
 • Huvuddelen av föreningens medlemmar är boende i Söderköpings kommun.
 • Föreningen omfattar minst 10 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet med minst tio sammankomster per år utspridda under året.
 • Medlemsavgiften bör vara minst 50 kr per år för enskild medlem och minst 120 kr för familj. Varje medlem ska ha kännedom om sitt medlemskap.
 • För barn- och ungdomsverksamhet är bidragsberättigad ålder 7-25 år.
 • Föreningen skall finnas registrerad i kommunens föreningsregister samt vara synlig i föreningsregistret på kommunens hemsida.
 • Handikapporganisationers ungdomsverksamhet bortses från ovanstående vad gäller antal medlemmar samt ålder.
 • Bidragsansökan ska lämnas av föreningens styrelse. Beviljade bidrag utbetalas till huvudstyrelsens post- eller bankgiro.
 • Eventuell kommunal fordran för förfallna skulder regleras innan beviljat bidrag utbetalas.

Ej bidragsberättigad förening       

Föreningar, organisationer och verksamheter som ej är bidragsberättigade    

 • Ekonomiska föreningar, politiska organisationer, religiös verksamhet, studentföreningar, intresseföreningar, fackliga organisationer samt andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller andra ekonomiska intressen. Inte heller föreningar som erhåller årligt föreningsbidrag från annan kommunal förvaltning har rätt till bidrag

Verksamhetsbeskrivning

 • Föreningen är skyldig att låta kommunen ta del av räkenskaper, protokoll m fl handlingar som kan anses nödvändiga för att få en uppfattning om föreningens verksamhet. Dessa handlingar ska sparas av föreningen under minst 4 år.
 • Förening som under året ämnar söka bidrag från kommunen ska senast 1 april inlämna årsmötesprotokoll, verksamhetsplan samt budget för innevarande verksamhetsår.

 

.                 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: FreeImages.com/Einar Hansen

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.