Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / TiB: Tjänsteman i Beredskap

TiB: Tjänsteman i Beredskap

Kommunen ska oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och en förmåga att hantera händelser av varierande karaktär, till exempel extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i sin organisation och i sitt geografiska område.

För att upprätthålla denna förmåga finns en så kallad TiB-funktion som i Söderköpings kommun sköts via Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).