Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / Krissituation och beredskap

Krissituation och beredskap

Är du beredd om krisen kommer? Alla invånare har ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Om du ser till att klara dig själv en viss tid vid en kris kan samhällets resurser användas till att hjälpa de mest nödställda.

Du kan själv påverka din situation vid en stor olycka eller kris. Ha alltid en beredskap för att klara familjens grundbehov i några dygn. Packa en krislåda redan nu!

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma i händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika. Det betyder att vi behöver ha olika saker hemma. När krisen inträffar gäller det att du är förberedd. För att du ska fungera som människa behöver du tillgodose de fem grundbehoven; vatten, mat, värme, sömn och trygghet. Brist på någon av dem ger ganska snabbt psykiska och fysiska effekter.

Förberedelse inför kris

• Vatten/vattendunkar, att hämta vatten med
• Mat som klarar rumstemperatur
• Campingkök med bränsle
• Engångsartiklar
• Utomhus kan du använda en grill
• Alternativ värmekälla, om möjligt
• Ficklampa med extra batterier
• Stearinljus, värmeljus och tändstickor
• Varma kläder och filtar
• Brandsläckare och brandfilt
• Radio med batteri
• Telefonlista på papper med viktiga nummer
• Husapotek med det viktigaste för dig
• Hygienartiklar
• Kontanter

Under krisen

• Använd public service kanaler i första hand såsom Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR). Den lokala radiostationen på Sveriges Radio P4 är beredskapskanal.
• Försök att värdera den information du läser på andra sidor på Internet, allt är inte sanning.
• Tänk på att om det blir strömavbrott slås internet ut. Då kan bilradion ändå fungera som en informationskälla.
• Håll koll på Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).
• Läs på kommunens webbplats och Facebooksida för att hålla dig uppdaterad.

Informationspunkter

Vid långvariga strömavbrott kommer Söderköpings kommun att upprätta informationspunkter. Information om när de har upprättats kommer att sändas ut i lokalradion.

På informationspunkterna finns möjlighet att larma polis, ambulans och räddningstjänst. Då vattentankar ställs ut sker det i första hand vid dessa platser. Informationspunkterna kommer att upprättas på följande platser:

• Räddningsstation i Östra Ryd
• Räddningsstation i Bottna
• Huset Stinsen i Söderköping
Vid behov kan ytterligare informationspunkter etableras.

Samverkan Östergötland

När det inträffar en oväntad händelse eller kris som påverkar hela samhället är det viktigt att samverka med varandra. Därför finns Samverkan Östergötland som består av länets 13 kommuner, ett antal statliga myndigheter och andra relevanta samverkansaktörer som har i uppdrag att jobba med samhällets krisberedskap.

Om krisen kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en film som visar hur en familj i en lägenhet drabbas av ett långt elavbrott. Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som kan vara bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i en liknande situation.