Kommun och Politik

Valnämnden

Kontaktuppgifter till nämnden

kommun@soderkoping.se
Växel: 0121-181 00

Nämndsekreterare

Per Johansson
kommun@soderkoping.se
Telefon: 0121-181 02

Ordförande

Bengt-Ove Karlsson (KD)
E-post: bengt-ove.karlsson@soderkoping.se

Ledamöter

Eva Cox (M), 1:e vice ordförande
E-post: eva.cox@soderkoping.se

Thomas Karlberg (C), 2:e vice ordförande
E-post: thomas.karlberg@soderkoping.se

Gunweig Svensson (S)

Oskar Olai (SD)

Lisa Pettersson (L)

Malin Östh (V)

Lillmarie Jonsson (MP)

Erik Ehn (SI)

Ersättare

Åke Svensson (M)

Alexander Fröderberg (S)

Björn Englund (KD)

Catarina Albertsson (SD)

Ulla Johansson (C)

Patrik Wåtz (L)

Ulf Martin (V)

Erik Malmfors (MP)

Ellen Friberg (SI)