Kommun och Politik

Samhällsbyggnadsnämnden

Kontaktuppgifter till nämnden

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
Växel: 0121-181 00

Nämndsekreterare

Ida Berndtsson
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
Telefon: 0121-233 29

Ordförande

Anwar Samuelsson (M)
E-post: anwar.samuelsson@soderkoping.se

Ledamöter

Kenneth Johansson (S), 1:e vice ordförande
E-post: kenneth.johansson@soderkoping.se

Ann-Britt Rangefelt (SD), 2:e vice ordförande
E-post: ann-britt.rangefelt@soderkoping.se

Edith Nielsen Åkerblom (M)

Marie Nikander (M)

Ingela Karlsson (S)

Lennart Sjöberg (SD)

Peter Karlström (C)

Thomas Almqvist (C)

Erik Malmfors (MP)

Pia Sindahl (KD)

Ersättare

Björn Aldin (M)

Johan von Kantzow (M)

Marcus Fröderberg (S)

Lars-Göran Lindblom (S)

Ingrid Grip (S)

Stefan Åbrodd (SD)

Kjell-Åke Bondesson (C)

Maria Everskog (C)

Patrik Wåtz (L)

Jonas Söderlund (V)

Johanna Englund (KD)

Insynsplats

Paulo Izgi (SI)