Kommun och Politik

E-diarium

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

I Söderköpings kommuns e-diarium hittar du våra nämnders och förvaltningars skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden, protokoll samt kontaktuppgifter till förtroendevalda. E-diariet är sökbart för sammanträden, ärenden och handlingar som registrerats från och med den 1 januari 2022.

Är ärendet eller handlingen registrerat före detta datum syns det inte i e-diariet. Vänd dig till respektive nämnds registrator, via kommunens växel 0121-181 00 alternativt till nämndens funktionsbrevlåda, om du vill titta på äldre handlingar.

Barn- och Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Servicenämnden 

Socialnämnden

Valnämnden 

Överförmyndarnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens myndghetsutskotts ärenden och handlingar är inte sökbara i kommunens e-diarium. Det gäller även för socialnämndens myndighetsutskott.

Överförmyndarnämndens ärenden rörande handläggning av ärenden enligt föräldrabalken är inte sökbara i kommunens e-diarium. 

Innehållet i diarierna uppdateras två gånger varje vardag, kl. 12.00 och 17.00.

Hitta ärenden, kallelser, protokoll med mera

 • Så här gör du:

  1.  Gå till kommunens e-diarium.
  2. I rullistan "Nämnd" väljer du i vilken nämnds diarium du vill söka.
  3. Om du redan vet ärendets diarienummer skriv det i fritextfältet genom att ange diarienumret (t ex 2022-0001), välj aktuell nämnd och därefter väljer du informationstyp ärende.
  4. Välj mellan vilka datum du vill söka.
  5. I rulllistan "Informationstyp" kan du förfina din sökning genom att till exempel välja att söka i "Ärenden", "Handling", "Möten", eller "Sammanträdesprotokoll.
  6. I fältet "Sök med fritext" skriver du in ett sökord om du ytterligare vill förfina sökträffen.
  7. Klicka på knappen SÖK.

  Om det inte finns någon bifogad fil till den handling som du vill läsa kan du kontakta nämndens registrator via kommunens växel på telefonnummer 0121-181 00. Det går också bra att skicka e-post till nämndens funktionsbrevlåda.

 • Så här gör du:

  1. Gå till kommunens e-diarium.
  2. Klicka på knappen Kallelse och handlingar till sammanträde.
  3. I rullistan "Nämnd" väljer du i vilken nämnds kallelse du vill söka.
  4. Välj mellan vilka datum du vill söka.
  5. I rulllistan "Informationstyp" väljer du "Möten".
  6. Klicka på knappen SÖK.

  Om det inte finns någon bifogad fil till den handling som du vill läsa kan du kontakta nämndens registrator via kommunens växel på telefonnummer 0121-181 00. Det går också bra att skicka e-post till nämndens funktionsbrevlåda.

 • Så här gör du:

  1. Gå till kommunens e-diarium.
  2. Klicka på knappen Sammanträdesprotokoll.
  3. I rullistan "Nämnd" väljer du i vilken nämnds protokoll du vill söka.
  4. Välj mellan vilka datum du vill söka.
  5. I rulllista "Informationstyp" väljer du "Sammanträdesprotokoll".
  6. Klicka på knappen SÖK.

  Om det inte finns någon bifogad fil till den handling som du vill läsa kan du kontakta nämndens registrator via kommunens växel på telefonnummer 0121-181 00. Det går också bra att skicka e-post till nämndens funktionsbrevlåda.

 • Ett diarienummer är det nummer som ett ärende får när det registreras i diariet (arkivet). Det kan till exempel vara 2022-00001. Alla handlingar som hör till samma ärende samlas under samma diarienummer.

  Observera att varje förvaltning och nämnd har sin egen förteckning av ärenden och har därför sin egen uppsättning av diarienummer, det kan alltså finnas många diarienummer som har samma nummer.

 • Om det finns en ikon vid det diarienummer du tittar på kan du ladda ner hela handlingen som en pdf-fil. Finns ingen ikon går inte handlingen att ladda ner. Detta kan bero på handlingen innehåller personuppgifter, som i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) inte får publiceras på Internet. En annan anledning kan vara att handlingen omfattas av sekretess. Står ordet "Sekretess" i stället för handlingens rubrik betyder det att handlingen är sekretessmarkerad i diariet. 

  Går inte handlingen att ladda ner kan du ändå begära att få se den. Kontakta nämndens registrator via kommunens växel på telefonnummer 0121-181 00. Det går också bra att skicka e-post till nämndens funktionsbrevlåda.

 • Så här söker du efter kontaktuppgifter till förtroendevalda:

  1. Gå till kommunens e-diarium.
  2. Öppna rullistan under Informationstyp, välj Förtroendevalda.
  3. I rullistan "Nämnd" väljer du i vilken nämnd du vill söka. 
  4. I rullistan Parti kan du välja i vilket parti du vill söka.
  5. Klicka på knappen SÖK.