Förskola och Skola

Egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en patient själv kan utföra. Exempel på egenvård kan vara medicinering och kontroll av blodsocker.

Vårdnadshavare kan under barnets/elevens vistelse i förskola eller skola överlåta egenvårdsuppgift till pedagog. Egenvård planeras i dialog med förskolan eller skolan.