Visit Söderköping - turism

Historiska staden

Bild visar låga trähus vid Trångsundsgränd

Drothemskvarteren är det område som fortfarande ger en känsla av Söderköpings medeltida utseende. Här har allt en annan skala; små, låga trähus på små tomter med smala gränder mellan. Kyrkan som höjer sig mäktigt över den låga bebyggelsen och en kvarn vid vattnet. Precis som då. Redan på 1000-talet fanns här en träkyrka, man har hittat runstensdelar, stavkorshällar och bl a en ung flickas grav med ett unikt krucifix i, från den tiden. Nuvarande Drothems kyrka är från sent 1200-tal, med bl a ett medeltida altarskåp

1235 etablerade franciskanerna ett kloster här med tillhörande klosterkyrka. Att en tiggarorden så tidigt anlägger ett kloster här tyder på att Söderköping var en stor och betydande stad. Klosterkyrkan var en stor gotisk tegelkyrka. Resten av klosterområdet låg ner mot ån. Vid arkeologiska utgrävningar har man funnit rester av kyrkans långhus och kor samt efter flera andra byggnader. Prinsessan Magdalena Karlsdotter, dotter till kung Karl Knutsson Bonde lär ligga begravd i korets krypta.

Efter reformationen revs klostret och området skänktes till hospitalet som var beläget på andra sidan Storån. Runt hospitalet och hospitalskyrkan fanns fattigstugor och klosterområdet kom att användas som begravningsplats för de fattiga. Enstaka byggnader fanns också på den här sidan av ån. De lades direkt på de gamla grundmurarna från klostret. Hospitalet lades ned 1786

Den bebyggelse man ser idag, "hospitalsstugorna", har tillkommit under 17- och 1800-talet, fortfarande byggda för de mindre bemedlade. Några hus har troligen flyttats hit när grävningarna för Göta kanal gjordes och husen där revs vid 1800-talets början. Några nybyggen finns insprängda bland de äldre.
Här finns stadens minsta torg, Skvallertorget, som under 2013 gjordes i ordning och staden fick därmed sin tredje konstträdgård. En plats väl värd ett besök.

 

Detta och mycket mer finns att läsa om här: Söderköpings historia