Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Akut hjälp och socialjour / Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism

Samtliga Sveriges 290 kommuner har, med samordnarens stöd och uppmaning, utsett en kontaktperson som samordnar det lokala arbetet kring våldsbejakande extremism, se kontaktinformation. 

I Söderköping bedrivs arbetet utifrån ett samverkansperspektiv genom att ta fasta på oro för personer eller grupper som kan vara i farozonen –och känna sig lockade av extrema rörelser. När sådana tecken uppmärksammas tas ställning till åtgärd utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

Få råd och stöd om vart du kan vända dig