Samhälle och Trafik

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Söderköpings kommun utförs av AB Östgötatrafiken på uppdrag av Region Östergötland

Tidtabellsinformation för landsbygdstrafik, närtrafik och skärgårdstrafik hittar du på Östgötatrafikens hemsida, se länk längst ner på sidan.

Kommunen ansvarar för drift, skötsel och nyinvesteringar av hållplatser på kommunala gator. Östgötatrafiken ansvarar för hållplatser mellan tätorter.

Närtrafik

Du kan resa med kollektivtrafiken även där det inte går någon busslinje. Om avståndet till närmaste hållplats är längre än två kilometer kan du beställa närtrafik för den sträckan. På Östgötatrafikens webbplats hittar du mer information om närtrafik.

Närtrafik, en närmare kollektivtrafik - Östgötatrafiken