Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / Räddningstjänsten

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ansvarar för att hantera olyckor och kriser som kräver snabba beslut och effektiva insatser. I räddningstjänstens uppgifter ingår att upprätta en beredskap för att begränsa skador på människor, egendom och miljö när en olycka eller kris inträffar.

Alla kommuner är skyldiga att ha en räddningstjänst, antingen i egen regi eller tillsammans med andra kommuner. I Söderköpings kommun ansvarar Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) för räddningsinsatserna i samband med olyckor och kriser. Exempel på händelser som RTÖG ansvarar för är bränder, översvämningar och kemikalieutsläpp.

Räddningstjänsten Östra Götaland är ett kommunalförbund med gemensam räddningstjänst för fem kommuner i länet. I vår kommun finns tre deltidsstationer placerade i Söderköping, Bottna och Östra Ryd. RTÖG arbetar utöver det operativa räddningsarbetet bland annat med att ta fram handlingsplaner för att förebygga olyckor, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Det finns även räddningstjänst på statlig nivå. Exempel på statlig räddningstjänst är polisens fjällräddningstjänst och Kustbevakningens miljöräddningsinsatser ute till havs.

Relaterade länkar