Bostad och Miljö

Hämtschema tunna 1 & 2 2024

2024 års tömningsschema grönt abonnemang tunna 1 var fjärde vecka sommar och vinter

Året runt samt sommarsäsong vecka 16-42

Hämtningsområde
Veckor och dag

Sommarsäsongens hämtningsveckor är veckorna 15-41 (fetmarkerade).

Norra Finnö – Trärum
Måndag vecka: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

E22 – Rostock – Gata – Ljunga – Fullerstad – Narebro – Mogata – Hov – Skruckeby 
Tisdag vecka: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Luddingsbo – Snöveltorp – Våkdalen – 210an – Klubben - Mariedal
Onsdag vecka: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Skönberga – Husby backe – Eriksvik – Viggeby – Lötgatan – Kastanjegatan – Ekgatan – Björkgatan – Aspgatan – Trännögatan - Vänsögatan
Torsdag vecka: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Mogata tätort - Skarpan – Bottna – Stegeborg – Hultbacka – Fixtorp
Måndag vecka: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Södra Finnö – Kornudden – Ekenäset – Korsnäs
Onsdag vecka: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Ramsdal – Börrum – Askesum – Ytterby
Torsdag vecka: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Bleckstad – Kolstad – Lund – Klarsjön – Nässlebo – Nybble – Simonstorp – Dömestad – Fyrby – Torstorp
Måndag vecka: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Bryttsätter – Hylinge – Gårdeby – Långsätter – Östra Ryd (landsbygd)
Tisdag vecka: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Tyketorp – Morfars Kulle – Egnahem – Kamrersgatan – Hasselgatan – Liljerumsvägen – Videgatan – Kullborgsgatan
Onsdag vecka: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Tåbyvägen – Bjärka – Mariehov – Tälla – Norrbotorp – 210:an fram till Klubben
Måndag vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Björnfall – Lenshult – Boda – Björkvik
Onsdag vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Västra Husby tätort – Östra Ryd tätort – Svängen – Torsjö – Källösa
Torsdag vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Innerstaden – Broby – Hagby – Hjälmsborg – Evalund – Finnerstad – Gäverstad – Häggetorp – Västtomta - Högby
Torsdag vecka: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Yxeltorp – Össby – Udden – Gottsten – Varsten
Tisdag vecka: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Sommartid vecka: 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41

Hälla – Tomtaholm – Liljerum – Skogshem – Kallsögatan – Kompassgatan
Onsdag vecka: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Sommartid vecka: 19, 23, 27, 31, 35, 39

Senast klockan 06.30 på hämtningsdagen ska kärlet placeras vid tomtgräns eller motsvarande ställe där insamlingsbilen normalt stannar. Med reservation för ändringar. Ladda gärna ner appen Söderköpings Renhållning och VA för aktuell information samt notis för hämtdagar.

2024 års tömningsschema grönt abonnemang tunna 2 samt gult och rött abonnemang varannan vecka

Året runt samt sommarsäsong vecka 16-41

Hämtningsdag
Landsbygd

Måndag jämn vecka
Skarpan – Bottna – Stegeborg – Borum – Udden – fram till Mogata (ej tätort) – Varsten
– Hälla – Skåra
Sommarsäsong har Udden tömning onsdag udda vecka

Tisdag jämn vecka
Södra Finnö – Ekenäset – Kornudden – Börrum – Askesum – Nartorp – Ormestorp – Hösterum – Sörby – Dyhult – Fröberga – Djupgrav – Bolltorp
Sommarsäsong har Ekenäset – Kornudden tömning onsdag udda vecka

Onsdag jämn vecka
Ramsdal – Korsnäs

Torsdag jämn vecka
Tåbyvägen – Bjärka – Mariehov – Kanalbanken – Venneberga – Varby – Ellerstad – 210:an – Klubben inkl. Stennerstorp

Fredag jämn vecka
Björnfall – Lenshult – Östra Ryd – Boda – Björkvik – Svängen – Torsjö – Källösa

Måndag udda vecka
Norra Finnö – Hammantorp – Hultbacka

Tisdag udda vecka
E22 – Rostock – Gata – Ljunga – Fullerstad – Narebro – Mogata (ej tätort) – Hov – Skruckeby – Viggeby

Onsdag udda vecka
Loddby – Hagsätter – Evalund – Djurtorp – Luddingsbo – Snöveltorp – Klubben
Örkällan – Gäverstad - Tomtaholmsvägen – Liljerumsvägen – Hjälmsborg – Myrstad

Torsdag udda vecka
Kolstad – Hjälmsborg – Stenkärrstorp – Bleckstad – Grimstad – Klarsjön – Nässlebo Skäggestad – Nybble – Nykvarn – Restad – Dömestad – Vena – Hällerstad – Fyrby

Fredag udda vecka
Hylinge – Gårdeby – Harstorp – Hörstorp – Tåby – Torstorp – Skumbovägen – Linköpingsvägen – Mariedal – Klubben

Hämtningsdag
Tätort

Fredag jämn vecka
Västra Husby – Östra Ryd

Tisdag udda vecka
Tyketorp – Oxelgatan – Lönngatan – Lindgatan – Algatan -Rönngatan – Broby –
Lasarettsparken – Innerstaden (Vintervadsgatan, Vintervadsplan, Hamngatan,
Ågatan, Kanalgatan, Nybrogatan, Smedgränd, Storgatan, Skolgatan,
Linköpingsgatan, Hospitalsgatan, Drothemsgatan, Bastugränd, Barnhemsgatan,
Rådmansgatan, Skönbergagatan, Bielkegatan, Prästgatan, Pingränd,
Munkbrogatan med flera) - Ellerstad

Torsdag udda vecka
Kastanjegatan – Ekgatan – Hasselgatan – Björkgatan – Aspgatan – Videgatan – Liljerumsgatan – Bokgatan – Hagahov - Kompassgatan – Skogshemsgatan – Kallsögatan – Bykvarnsvägen – Margaretagatan – Morfarskulle – Egna hem - Ringvägen - Kamrersgatan

Fredag udda vecka
Mogata - Skönberga – Husby backe – Eriksvik – Väderkvarnsgatan – Lötgatan –
Gångestadgatan – Kyrkallén – Gärdesvägen – Magasinsgatan – Skepparevägen

Senast klockan 06.30 på hämtningsdagen ska kärlet placeras vid tomtgräns eller motsvarande ställe där insamlingsbilen normalt stannar. Med reservation för ändringar. Ladda gärna ner appen Söderköpings Renhållning och VA för aktuell information.

Grovavfall

(Fet stil avser även hämtning vid fritidshus.)
Veckor då vi hämtar grovavfall 5, 15, 22, 34 och 45.

Grovavfallet hämtas fem gånger per år hos permanentboende respektive två gånger per år hos fritidsboende. Du får lämna högst fem kollin per gång. Kom ihåg att lämna tydliga namn och adressuppgifter, gärna med fastighetsbeteckning. Grovavfallet ska vara utställt senast kl 06.30 måndagen i hämtningsveckan.    

Formulär för beställning av grovavfallshämtning finns på www.soderkoping.se. Det går också bra att maila va.renhallning@soderkoping.se. Beställning ska göras senast fredagen före den vecka som hämtningen ska ske. Det kostar 430 kr per hämtningstillfälle och 3 kolli. Det finns även möjlighet att lämna 5 kolli till en kostnad på 660 kr.

Grovavfall är

Kasserade möbler
Barnvagnar, cyklar, leksaker
Trädgårdsmöbler
Hushållsmaskiner, vitvaror
Hushållsporslin
Buntat trädgårdsavfall

Ej grovavfall

Byggavfall, värmepannor, toalettstolar
Element, rör, takrännor
Stängsel
Trädgårdsavfall
Bil- och maskindelar, batterier, däck

Grovavfall från hushåll kan också lämnas utan extra kostnad vid Telegatans återvinningscentral. Vissa begränsningar finns, 20L olja, max 8 däck om året m.m. Se hemsida.

Farligt avfall

Miljöbilen kommer till Söderköpings kommun en gång om året. Hämtningstiderna annonseras i lokalpressen och på kommunens hemsida, app samt facebook. Övrig tid kan farligt avfall från hushåll lämnas vid Telegatans återvinningscentral. Vissa begränsningar finns, se hemsidan.

Till farligt avfall räknas

  • spillolja, oljefilter
  • fotogen, kristallolja, lacknafta, terpentin
  • syror
  • kvicksilverhaltigt material, t.ex. termometer, lysrör, lågenergilampor
  • bekämpningsmedel
  • glödlampor
  • färger, lacker, lim
  • mediciner räknas som farligt avfall men dessa lämnas till apoteket.

Telegatans återvinningscentral

Kommunens återvinningscentral ligger invid Telegatan, med infart från Ringvägen. För mer information se www.soderkoping.se eller ring 0121-187 00. Öppettider mån, tis, ons, fre 07.00-16.00, tors 10.00-18.00 och jämn helgfri lördag 09.00-15.00. Under maj till september är det öppet varje lördag.