Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Gator & Torg / Vinterväghållning

Vinterväghållning

Serviceanmälan

Telefon: 0121-181 51
E-post: tekniska@soderkoping.se

Serviceanmälan är bemannad vardagar kl 07.00 - 16.00

Vid akuta ärenden

När serviceanmälan inte är öppen, använd journummer 072-551 94 18.

Ansvarsfördelning

Vinterväghållningen är ett delat ansvar mellan kommunen och fastighetsägare.

Kommunens ansvarsområde

Snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på Söderköpings kommunala gator och gång- och cykelvägar ansvarar kommunen för och utförs av entreprenörer. Kommunen snöröjer och halkbekämpar trottoarer i centrum som gränsar till kommunal mark. Övriga trottoarer snöröjs eller halkbekämpas inte av kommunen. Kommunen tillämpar sig av jämställd snöröjning, där gång- och cykelvägar prioriteras, och inte enbart bilvägar.

Fastighetsägarens ansvarsområde

I Söderköpings centrum ansvarar fastighetsägare för snöröjning och halkbekämpning av samtliga trottoarer som gränsar till den egna fastigheten (se karta under). För Viggebyvägen och Eriksviksgatan ansvarar fastighetsägaren för att snöröja och halkbekämpa gatornas södra trottoar, med andra ord den sidan som har jämna husnummer.

I övriga områden utanför centrum krävs inte att fastighetsägaren snöröjer "sin" trottoar.

Fastighetsägaren ansvarar även för att förhindra ras av snö och is från fastighetens tak.

Fastighetsägaren ansvarar för att öppna upp till sin egen fastighet det vill säga skotta bort vallarna som plogbilen åstadkommer.

 

Sandningssand

Utlämnas 2 ggr/år, se annons i lokalpressen. Gäller endast privatpersoner.

När påbörjas snöröjningen och när ska den vara klar?

Huvudgator- bussgator påbörjas vid 5 cm snö och ska vara klart efter 11 timmar.

Övrigt väg- och gatunät påbörjas vid 7 cm snö och ska vara klart efter 11 timmar.

Gång- och cykelvägar påbörjas vid 5 cm snö och ska vara klart efter 8 timmar.

Tid för efterarbete tillkommer. Kompletterande snöröjning exempelvis snövallar vid refuger, övergångsställen och busshållplatser ska åtgärdas inom 1 dygn. Papperskorgar och hundträckstunnor ska vara framplogade/åtkomliga inom 2 dygn.

Efterarbetet innefattar inte öppning av fastighetsinfarter och villainfarter. Det är istället fastighetsägarens ansvar att snöröja och halkbekämpa sin egen infart

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.