Samhälle och Trafik

Städning

Tillsammans för ett renare Söderköping

I Söderköpings kommun städas gator, grönytor, utemiljöer vid skolor och förskolor året runt med olika intervall.

Sommartid, juni till augusti, städas de centrala delarna varje dag genom tömning av papperskorgar och manuell skräpplockning. Två gånger i veckan maskinsopas gator. Övrig tid på året städas det två gånger i veckan eller mer vid behov.

Vårstädning – upptagning av sandningssand utförs under cirka fem veckor med start i april och färdigställt senast 15 maj.

Kommunen har cirka 550 000 kvadratmeter asfalt, grusytor och andra hårdgjorda ytor, 130 stycken papperskorgar och 80 hundträcktunnor att tillse på gator och torg.