Nyheter

Hem / Nyheter / Översyn av förskolor i tätorten

Översyn av förskolor i tätorten

Under kommande år ser vi att antalet förskolebarn minskar i Söderköpings tätort. Det föds mycket färre barn och inflyttningen är också mindre än tidigare. Det gör att alla förskolor i tätorten kommer att ha många lediga platser till hösten 2024.

Publicerad den 05 februari 2024


Till hösten 2024 ser vi att vi kommer ha många lediga platser i våra förskolor i tätorten. Att ha många lediga platser på många förskolor riskerar den höga kvalitet vi har på våra förskolor och blir dyrt för kommunen.

För att lösa detta har vi tittat på möjligheten att stänga två förskolor i tätorten. Vi ser att det skulle vara möjligt att stänga Alboga Västra och Engeln till sommaren. Barn- och utbildningsnämnden kommer att diskutera frågan och förväntas ta beslut 29 februari 2024.

- I väntan på nämndens beslut gör vi nu allt vi kan för att identifiera och förbygga alla negativa konsekvenser vid en eventuell nedläggning, berättar Anders Palmgren, förvaltningschef för barn och utbildning. - I det arbetet räknas både barn och personal in. Vi har påbörjat både en barnkonsekvensanalys, där även våra pedagoger är delaktiga, samt en riskanalys. Vid en eventuell nedläggning vill vi vara ordentligt förberedda så allt så gå så bra som möljigt för barn och personal, avslutar Anders. 

Frågor och svar

 • Under kommande år ser vi att antalet förskolebarn minskar i Söderköpings tätort. Det föds mycket färre barn och inflyttningen är också mindre än tidigare. Det gör att alla förskolor i tätorten
  kommer att ha många lediga platser till hösten 2024.

  Det viktigaste med förslaget om eventuell nedläggning är att vi på så sätt kan bibehålla de gruppstorlekar och den personaltäthet som vi har idag på våra förskolor.

 • Båda dessa förskolor är små och lokalerna påverkar också att de blivit utpekade. Den ena har slitna lokaler och är redan planerad att stängas. Den andra är i hyrda, tillfälliga lokaler som inte är helt
  anpassade till verksamheten.

 • Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat en barnkonsekvensanalys och en riskanalys. Analyserna gör vi för att identifiera och förebygga negativa konsekvenser av en eventuell nedläggning av dessa två förskolor. Pedagogerna kommer att vara delaktiga i att slutföra analysen av konsekvenser som ett beslut om eventuell nedläggning kan ge.

  Barn- och utbildningsnämnden kommer att diskutera frågan och förväntas ta beslut 29 februari 2024.

 • Om nämnden beslutar om nedläggning kommer de barn, som idag går på Alboga Västra eller Engeln, erbjudas plats på annan förskola i kommunen. Berörda familjer kommer att få önska plats på en annan förskola och vi kommer dela ut plats först till de som eventuellt behöver flytta.

  Mer information om detta kommer när vi vet hur nämnden beslutar.

 • Har du frågor om arbetet med eventuell nedläggning, kontakta:

  Anders Palmgren, barn- och utbildningschef
  Telefon: 0121-181 75
  E-post: anders.palmgren@soderkoping.se

  Frågor om placering, kontakta:
  Anna Molander, administrativ assistent
  Telefon: 0121-185 80
  E-post: anna.molander@soderkoping.se