Nyheter

Hem / Nyheter / Kammarrättens avgörande gällande brister i arbetsmiljö

Kammarrättens avgörande gällande brister i arbetsmiljö

Publicerad den 20 oktober 2021

Söderköpings kommun fick föreläggande att betala vite gällande brister i arbetsmiljön inom socialförvaltningen i augusti 2019. Vitet utdömdes på grund av att kommunen gjorde en gemensam riskbedömning och handlingsplan, istället för att göra riskbedömning och handlingsplaner för vart och en av de 21 arbetsställen som ansågs ha brister i arbetsmiljön. Då man inte pratat med alla arbetstagare ansåg Arbetsmiljöverket att kommunens underlag inte vara komplett. Arbetsmiljöverket ansökte därför till förvaltningsrätten att Söderköpings kommun skulle betala vite på totalt 1 050 000 kr, vilket är 50 000 kr per arbetsställe. Söderköpings kommun ansåg att vitet är oskäligt och oriktigt, och ansökte därför om prövning hos Kammarrätten.

Nu har kommunen fått avgörandet från Kammarrätten och Kammarrätten bifaller delvis överklagan och ändrar förvaltningsrättens dom och vitet sätts ned till 700 000 kr.

Kammarrätten har kommit fram till att det inte framgår av Arbetsmiljöverkets förläggande att alla arbetstagare skulle medverka i utredningen. Därmed har Arbetsmiljöverket alltså inte rätt till vite i den delen. Däremot kvarstår att föreläggandet hade vunnit laga kraft när Söderköpings kommun överklagade till förvaltningsrätten. Föreläggandet utgick från att antal arbetsställen var 21 stycken och därmed kvarstår att Söderköpings kommun ska betala 700 000 kr till Arbetsmiljöverket.

- Vi lägger nu fullt fokus framåt och fortsätter arbeta för att ha en bra arbetsmiljö i våra verksamheter, säger Ann Henriksson, socialchef. Personalen är vår viktigaste resurs för att vi varje dag ska kunna erbjuda kommuninvånarna insatser av god kvalitét.