Nyheter

Hem / Nyheter / Hasselsnokens flytt och nya hem är godkänt

Hasselsnokens flytt och nya hem är godkänt

Länsstyrelsen har nu godkänt Trafikverkets och Söderköpings kommuns förslag för hur man ska flytta och säkerställa livsmiljön för hasselsnoken. Flytten ska ske i samband med bygget av den nya anslutningsvägen till E22, vid Slussporten. 

Publicerad den 26 oktober 2021

Länsstyrelsen beslutade i slutet av maj att byggnation av Slussportens väganslutning kan tillåtas under förutsättning att ett antal skyddsåtgärder görs för hasselsnoken. Nu har Länsstyrelsen också godkänt förslaget för de åtgärder som tagits fram för att säkerställa livsmiljön för hasselsnoken.

- Vi fortsätter att ta nya steg i arbetet med den nya sträckningen av E22, berättar Martin Sjölander, kommunstyrelsens ordförande. Nu vet vi vad som måste göras gällande hasselsnoken, både före och sedan i samband med bygget av vägen. Det känns mycket positivt att vi fortsätter att följa tidplanen med byggstart 2024.

Innan byggnation av väganslutningen vid Slussporten kan påbörjas ska fyra områden om totalt 5 hektar röjas och anpassas för hasselsnokens livsmiljö. Inom de iordningsställda områdena ska också övervintringsplatser anläggas. Sedan kommer insamling och flytt av ormar till den nya livsmiljön göras innan vägbyggnationen startar.

I samband med bygget av vägen ska sedan ytterligare åtgärder genomföras. Till exempel ska en 15 meter bred faunapassage anläggas över vägen och tre stycken trummor ska anläggas, alla anpassade för hasselsnoken.

Kontaktpersoner

Therese Nordgren, E22 samordnare, 0121-186 16
Martin Sjölander, kommunstyrelsens ordförande, 0121-187 40