Kultur och Fritid

Simskola

Anmälan till sommarsimskola 

Söderköpings Simsällskap är arrangör av kommunens simskolor. 
Sommarsimskolan är öppen för alla barn från 4 år. Vid anmälan framgår vilken grupp som är lämplig för barnets ålder.

Försäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring omfattar barn inskrivna i barnomsorg och skola och som är folkbokförda i Söderköpings kommun.

Upplysningar

Söderköpings SS, via NKK kansli 011-10 22 40 telefontid måndagar och onsdagar 10:30 - 11:30, torsdagar 13:00 - 14:00, eller per mail: kansli@soderkopingsss.se 

Anmälan

Anmälan sker på Söderköpings Simsällskaps hemsida, där det också finns instruktioner om hur anmälan går till samt simskoletider: * Välkommen till Söderköpings Simsällskap * (soderkopingsss.se)