Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Föreningsliv

Föreningsliv

Söderköpings kommun har ett rikt föreningsliv med ett brett utbud av aktiviteter. Kommunen tillhandahåller anläggningar och lokaler för föreningars aktiviteter. Genom subventioner och bidrag vill kommunen stimulera till bred och varierad verksamhet inom föreningslivet.

På dessa sidor finns information om till exempel hur man startar en förening, olika former av stöd till föreningar, idrottsanläggningar samt ett föreningsregister med föreningar verksamma inom kommunen.