Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Politik och Beslut / Sammanträdesplan

Sammanträdesplan

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder

Mars

4 mars, kl. 09:00, kommunstyrelsen - Kommunstyrelsens kunskapsdag
11 mars, kl. 09:00, kommunstyrelsen
* INSTÄLLT * 18 mars, kommunfullmäktige
25 mars, kl 08:30, samhällsbyggnadsnämnden
25 mars, kl 08:30, socialnämnden
25 mars, kl 14:00, samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
26 mars, kl. 09:00, servicenämnden
28 mars, kl. 08:30, barn- och utbildningsnämnden

April

8 april, kl. 09:00, kommunstyrelsen
15 april, kl. 17:00, kommunfullmäktige
22 april, kl 08:30, samhällsbyggnadsnämnden
22 april, kl 08:30, socialnämnden
22 april, kl 14:00, samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
23 april, kl. 09:00, servicenämnden
25 april, kl. 08:30, barn- och utbildningsnämnden

Maj

6 maj, kl. 09:00, kommunstyrelsen
13 maj, kl. 17:00, kommunfullmäktige
20 maj, kl. 09:00, kommunstyrelsen
27 maj, kl 08:30, samhällsbyggnadsnämnden
27 maj, kl 08:30, socialnämnden
27 maj, kl 14:00, samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
28 maj, kl. 09:00, servicenämnden
30 maj, kl. 08:30, barn- och utbildningsnämnden

Juni

10 juni, kl. 09:00, kommunstyrelsen
17 juni, kl. 13:00, kommunfullmäktige

Augusti

26 augusti, kl 08:30, samhällsbyggnadsnämnden
26 augusti, kl 14:00, samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
27 augusti, kl. 09:00, servicenämnden
29 augusti, kl. 08:30, barn- och utbildningsnämnden

September

2 sepember, kl 08:30, socialnämnden
9 september, kl. 09:00, kommunstyrelsen
16 september, kl. 17:00, kommunfullmäktige
30 september, kl 08:30, samhällsbyggnadsnämnden
30 september, kl 08:30, socialnämnden
30 september, kl 14:00, samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott

Oktober

1 oktober, kl. 09:00, servicenämnden
3 oktober, kl. 08:30, barn- och utbildningsnämnden
7 oktober, kl. 09:00, kommunstyrelsen - Kommunstyrelsens kvalitetsdag
14 oktober, kl. 09:00, kommunstyrelsen
21 oktober, kl. 17:00, kommunfullmäktige
24 oktober kl. 13:00 barn- och utbildningsnämnden

November

4 november, kl 08:30, socialnämnden
5 november, kl. 09:00, servicenämnden
11 november, kl. 09:00, kommunstyrelsen
18 november, kl. 17:00, kommunfullmäktige
4 november, kl 08:30, samhällsbyggnadsnämnden
4 november, kl 14:00, samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
26 november, kl. 09:00, servicenämnden
28 november, kl. 08:30, barn- och utbildningsnämnden

December

2 december, kl 08:30, socialnämnden
5 december, kl 08:30, samhällsbyggnadsnämnden
5 december, kl 14:00, samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
9 december, kl. 09:00, kommunstyrelsen
16 december, kl. 17:00, kommunfullmäktige
17 december, kl. 09:00, servicenämnden
19 december, kl. 08:30 barn- och utbildningsnämnden