Demokrati och inflytande

Hem / Demokrati & Inflytande / Medborgarinflytande / Demokratiberedningen

Demokratiberedningen

Kommunfullmäktige har utsett en grupp vars främsta uppgift är att vidareutveckla demokratin och öka dialogen mellan invånare och politiker i Söderköpings kommun. Demokratiberedning bereder frågor som gäller kommunens demokratiarbete, partistöd, fullmäktiges arbetsformer och den politiska organisationen och har som uppdrag att utveckla fullmäktiges roll när det gäller ansvarsprövning gentemot nämnder och styrelse.

Demokratiberedningen ansvarar även för internationella kontakter och EU-frågor samt utgör beredning i det fall kommunens revisorer valt att rikta anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet för styrelse, nämnd eller enskild ledamot.

Demokratiberedningen består av 11 ledamöter, varav kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Gruppen sammanträder fyra gånger per år och består av Kommunfullmäktiges presidium samt representanter från varje parti:

Ordförande
Anders Eksmo (KD)

1:e vice ordförande
Gunvor Wissmar Skoog (M)

2:e vice ordförande
Jörgen Pettersson (SD)

Ledamöter

Eva Cox (M)
Edit Nielsen Åkerblom (M)
Tuula Ravander (S)
Sonnie Knutling (S)
Fredrik Lönnberg (KD)
Catarina Albertsson (SD)
Bengt Johansson (C)
Lise-Lott Erlandson (L)
Marja Bergström (V)
Lillmarie Jonsson (MP)
Anne-Louise Kroon (SI)

Kom gärna med förslag till Demokratiberedningen, under Visa kontaktinformation högre upp på sidan.