Demokrati och inflytande

Hem / Demokrati & Inflytande / Medborgarinflytande / Demokratiberedningen

Demokratiberedningen

Kommunfullmäktige har utsett en grupp vars främsta uppgift är att vidareutveckla demokratin och öka dialogen mellan invånare och politiker i Söderköpings kommun. Demokratiberedning bereder frågor som gäller kommunens demokratiarbete, partistöd, fullmäktiges arbetsformer och den politiska organisationen och har som uppdrag att utveckla fullmäktiges roll när det gäller ansvarsprövning gentemot nämnder och styrelse.

Demokratiberedningen ansvarar även för internationella kontakter och EU-frågor samt utgör beredning i det fall kommunens revisorer valt att rikta anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet för styrelse, nämnd eller enskild ledamot.

Demokratiberedningen består av 11 ledamöter, varav kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Gruppen sammanträder fyra gånger per år och består av Kommunfullmäktiges presidium samt representanter från varje parti:

Ordförande
Anders Eksmo (KD)

Ledamot
Bernt Schneider (V)

1:e vice ordförande
Bengt Johansson (C)

2:e vice ordförande
Sonnie Knutling (S)

Ledamot
Alexander Florman (M)

Ledamot
Liselotte Dalén ( )

Ledamot
Samuel Hartman (LPO)

Ledamot
Åza Diaz Mägi (MP)

Ledamot
Margareta Zackrisson (C)

Ledamot
John-Olof Lindqvist (L)

Kom gärna med förslag till Demokratiberedningen, under Visa kontaktinformation högre upp på sidan.

Läs äldre protokoll

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.