Protokoll och Kallelser

Demokratiberedning

Från 2022 publicerar vi alla nya protokoll i vårt e-diarium. Välj nämden kommunstyrelse, och sedan beslutinstans Demokratiberedning: 

Sammanträdesprotokoll - Söderköpings kommuns diarier

Information om vårt e-diarium och hur du söker:
E-diarium - Söderköpings kommun

Tidigare protokoll

Här nedan hittar protokoll från tidigare år. Om du har behov av äldre protokoll kan du skicka e-post till kommunstyrelsen@soderkoping.se för att få hjälp.