Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Vatten & Avlopp / Kommunalt avlopp / Spola rätt i din toalett

Spola rätt i din toalett

För vår miljös skull måste vi börja tänka på vad vi spolar ner i toaletten. Många gånger används toaletten som sopnedkast. Förutom allt skräp som kan orsaka stopp i ledningarna spolas det ner miljöfarliga ämnen som mediciner, målarfärg, aceton, snus och fimpar. Vår framtida vattenkvalitet är allas ansvar!

Vad får du spola ner?

Det enda som ska spolas ned i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Inget annat!

I Söderköpings sista pumpstation, innan avloppsvattnet åker vidare till Norrköping, fastnar det varje vecka stora mängder skräp. Skräpet består av trasor, tops, bindor och annat som inte ska vara i avloppet.

När skräpet ska rensas bort går det åt mycket energi och resurser. Rengöringen påverkar driften och försvårar vårt arbete.

Hjälp oss att hålla avloppen fria från skräp och miljöfarliga ämnen!

Ställ in en papperskorg på toaletten

Har du ännu ingen papperskorg i närheten av toaletten är det en bra idé att ställa in en. Det blir enklare att undvika att den lilla snusprillan eller topsen hamnar i toaletten.

Nej till kemikalier i avloppet!

Våra reningsverk är inte byggda för att rena vattnet från miljöfarliga kemikalier. Många kemikalier är giftiga och kan störa reningsprocessen. Det gör att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen och kan skada djur, växter och natur.

Tänk på att miljöfarliga kemikalier inte hör hemma i avloppet! Lämna dessa till återvinningscentralen, så kan de tas om hand och återvinnas på ett säkert och miljöanpassat sätt.