Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Vatten & Avlopp / Vatten till pool

Vatten till pool

Det är ingen rättighet att fylla upp sin pool med det kommunala vattnet. Dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Om många pooler fylls samtidigt kan det innebära att vi får problem med vattenförsörjningen till vissa områden.

Om kontakt tas med kommunen så kan det dock vara tillåtet att fylla upp poolen under natten, under vissa dagar i veckan.När kommunen får vetskap om en planerad poolfyllning ger det VA-kontoret en möjlighet att, under kontrollerade former, se över vattentillgången och anpassa inkommande vatten efter planerad åtgång. VA-kontoret har dock rätt att neka en privatperson som önskar fylla sin pool, då det rör sig om allt för stora vattenmängder eller om vattennivåerna är låga.

Vid poolfyllnad och bevattning – ring journumret, 0705-58 97 95 (ej sms) kl. 7-16 på vardagar.