Visit Söderköping - turism

Enheten för Näringsliv & turism

Nedanstående kontaktuppgifter är om du behöver nå någon utav oss personligen. För turismärenden vänligen kontakta turistbyrån på telefonnummer 0121-181 60 eller via mail till visit@soderkoping.se

Adress:
Visit Söderköping
Margaretagatan 19
614 80 Söderköping

Näringsliv- och turistchef
Therése Eklöf
telefon: 0121-183 37
epost: therese.eklof@soderkoping.se

Besökskoordinator
Petra Östelius
telefon 0121-181 72
epost: petra.ostelius@soderkoping.se

Evenemangskoordinator
Åsa Sjöberg
telefon 0121-184 27
e-post: asa.sjoberg2@soderkoping.se

Marknadsföringskoordinator
Sara Roxström
telefon 0121-182 26
epost: sara.roxstrom@soderkoping.se

Näringslivssamordnare
Björn Ekengren
telefon: 0121-181 61
epost: bjorn.ekengren@soderkoping.se