Pressmeddelanden

Hem / Press / Pressmeddelanden / Ny tillfällig återvinningscentral och omlastningsstation för sopbilar

Ny tillfällig återvinningscentral och omlastningsstation för sopbilar

2 april 2024 planeras öppning för en tillfällig återvinningscentral på Telegatan, Söderköping. Kommunens nuvarande återvinningscentral vid Hjälmsborg ska sluttäckas och stängs därför tills vidare.

Publicerad den 05 februari 2024

Söderköpings kommuns återvinningscentral finns idag vid Hjälmsborg, strax utanför Söderköping. Den flyttas nu till en tillfällig plats vid Telegatan i Söderköping.

- Vår nuvarande återvinningscentral ligger på en gammal, nedlagd deponi. Den ska nu sluttäckas, så att läckage till omgivningen undviks, och då måste våra verksamheter flyttas, berättar Yvonne Persson (M), ordförande i servicenämnden. Platsen för den tillfälliga centralen ligger intill den återvinningsstation som finns vid Telegatan idag.

Anläggningen planeras öppnas 2 april 2024. Utformningen på anläggningen kommer likna den som varit uppe på Hjälmsborg, så besökare kommer att känna igen sig. Flytt av containrar och övrig utrustning kommer göras under vecka 13, nuvarande återvinningscentral kommer därför hållas stängd denna vecka.

- Tidplanen är snäv då beslutet om flytt togs 30 januari, men kontrakt är redan skrivna med markentreprenören Total Entreprenad i Motala AB. Arbetet planeras starta omgående och vi hoppas att allt ska flyta på smidigt så vi kan ta emot besökare som vill lämna grovavfall och farligt avfall den 2 april, berättar Theres Stark, VA- och renhållningschef.

Sopbilarnas omlastningsplats kommer att få en tillfällig anläggning vid Bjärka. Den anläggningen är enbart för sopbilar, inte privatpersoner eller företag. Anläggningen kommer hantera omkring 5000 ton avfall och förpackningar per år. Den nya anläggningen möjliggör för en effektivare hantering och omlastning än vad vi tidigare har haft.

Arbetet med att utreda ny permanent lösning pågår. Planen är att den ska vara klar att öppna om fem år.

Kontaktperson

Theres Stark, VA- och renhållningschef, Söderköpings kommun
0121-187 88

Yvonne Persson (M), ordförande i servicenämnden, Söderköpings kommun
0121-186 17