Nyheter

Hem / Nyheter / Remissförslag - Nytt regionalt Skärgårdsprogram

Remissförslag - Nytt regionalt Skärgårdsprogram

Publicerad den 15 juni 2024

Skärgårdsprogram

för Östergötland och Kalmar län

Skärgårdsprogrammet är ett samarbete mellan Region Östergötland och Region Kalmar län och har tagits fram i samverkan med länens sex skärgårdskommuner: Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås.

Samlingen består av ett kunskapsunderlag med tillhörande webbkarta som lägger grunden för Skärgårdsprogrammet och dess utvecklingsförslag.

Fram till den 15 oktober 2024 kan alla som vill lämna yttrande över förslaget. Yttrandena hanteras länsvis och skickas till respektive regions funktionsbrevlåda.

  • Region Kalmar län registrator@regionkalmar.se Märk yttrandet med diarienummer RS 2024/691.
  • Region Östergötland skargard@regionostergotland.se Märk yttrandet med diarienummer RÖ 2021/5976.

Länk till remissversionen av det gemensammanya regionala Skärgårdsprogrammet