Protokoll och Kallelser

Socialnämnden

Från 2022 publicerar vi alla nya protokoll från fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i vårt e-diarium.
Sammanträdesprotokoll - Söderköpings kommuns diarier

Information om vårt e-diarium och hur du söker:
E-diarium - Söderköpings kommun

Tidigare protokoll

Här nedan hittar protokoll från tidigare år. Om du har behov av äldre protokoll kan du skicka e-post till socialnamnden@soderkoping.se för att få hjälp.

 

Protokoll 2021