Protokoll och Kallelser

Hem / Kommun och Politik / Protokoll och Kallelser / Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Från 2022 publicerar vi alla nya protokoll från fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i vårt e-diarium.
Sammanträdesprotokoll - Söderköpings kommuns diarier

Information om vårt e-diarium och hur du söker:
E-diarium - Söderköpings kommun

Tidigare protokoll

Protokoll och tillhörande beslutsunderlag finns tillgängliga genom kommunens webbdiarium och här på webbplatsen innevarande år och efterföljande fyra år.

Här nedan hittar protokoll från tidigare år. Om du har behov av äldre protokoll kan du skicka e-post till samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se för att få hjälp.