Demokrati och inflytande

Medborgardialog

Grundsyftet med medborgardialoger är att ta med kommuninvånarnas kunskap och synpunkter i beslutsprocessen gällande frågor som berör många, till exempel om boende, planfrågor, landsbygdsutveckling, kultur, skola och vård.