Bostad och Miljö

Tömma pool

När du ska tömma din privata pool ska du se till att vatten som innehåller klor är avklorerat innan poolen töms. 

Ta bort klor från vatten

Du måste ta bort kloret från vattnet innan du tömmer ut det. Klor är inte mijlövänligt och kan påverka djur-och växtliv. Så här kan du ta bort kloret från ditt vatten:

  • låt poolen stå ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas, eller
  • avklorera vattnet med en kemikalie som finns i butiker med pooltillbehör.

När vattnet är avklorerat 

När vattnet är avklorerat ska du i första hand släppa ut det klorfria vattnet på din gräsmatta till din egen fastighet, lite i taget så det hinner sjunka undan. Se till att vattnet inte ställer till problem för dina grannar.

Mindre pooler kan du även tömma sakta i en dagvattenbrunn. Du får inte släppa ut vattnet i avloppet till exempel via golvbrunn i fastigheten, toaletten, ditt kök eller gatubrunn för avlopp på gatan.