Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Hitta ny bostad / Kommunägda tomter för småhus

Kommunägda tomter för småhus

Söderköpings kommuns tomtkö är stängd för nyanmälan och den 31 december 2023 avvecklas tomtkön helt. I nuläget finns dock inga pågående detaljplaner för framtagande av nya småhustomter på kommunägd mark. Från den 1 januari 2024 kommer småhustomter på kommunägd mark att förmedlas via fastighetsmäklare.

Vitt hus och lummigt grönskande träd i bakgrunden.

Skördevägen 15 - Tomt till salu - Hemnet