Pressmeddelanden

Hem / Press / Pressmeddelanden / Söderköpings kommuns bokslut 2023 visar på stort underskott

Söderköpings kommuns bokslut 2023 visar på stort underskott

Publicerad den 02 april 2024

 

Söderköpings kommun presenterar nu bokslutet för 2023 som visar på ett minusresultat med 37,3 miljoner kronor.

- Det senaste året har bjudit på utmaningar inte minst av ekonomisk karaktär där vi sett hur inflationen, räntor och pensionskostnader har ökat. Det har påverkat vår ekonomi på ett allvarligt sätt, säger Martin Sjölander (M), kommunstyrelsens ordförande. Ökande volymer inom kommunens två största förvaltningar, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har inneburit ökade kostnader för personal och köpta tjänster i form av externa placeringar vilket ytterligare förklarar underskottet.

- Vi har under lång tid haft en förhållandevis svag ekonomi i kommunen även om vi de senaste åren haft positiva resultat, säger Magnus Hanberth, ekonomichef. Den svaga ekonomin påverkar våra möjligheter att göra nödvändiga investeringar och det innebär att vi har många restriktiva år framför oss för att komma till en acceptabel nivå. Flera beslut har tagits under 2023 för att tydliggöra ekonomistyrningen och anpassa verksamheterna till en lägre kostnadsnivå, men åtgärderna har inte fått tillräckligt stor effekt för att nå ett nollresultat.

Trots det allvarliga ekonomiska läget finns det några saker att glädjas åt under året;

  • Vägplanen för E22 vann laga kraft.
  • Tillbyggnaden av Västra Husby skola färdigställdes.
  • Byggnationen av en ny sex-avdelningsförskola i Mogata har påbörjats.
  • Befolkningen har ökat med 33 personer eller 0,2 procent, vilket är högre än genomsnittet i regionen.
  • 90 nya företag har startat under året.

Martin Sjölander avslutar med:
- Vi kommer ha en tuff tid framför oss eftersom även 2024 startat med en negativ ekonomisk prognos och vi nu beslutat om ett varsel av 50 personer. Men Söderköping är en fantastisk kommun med stora utvecklingsmöjligheter och efter några tuffa år är jag övertygad om att vi kommer kunna ta till vara på den potential vi har.

Kontaktpersoner

Martin Sjölander, kommunstyrelsens ordförande
0121-187 40

Magnus Hanberth, ekonomichef
0121-182 79