Länder

Landguiden. Utrikespolitiska Institutets länderinformation. Uppdaterad onlineversion av tryckta Länder i fickformat. Här kan Du läsa om varje lands geografi, befolkning, kultur, historia, politik, ekonomi och sociala förhållanden med mera. Du kan också ta fram kartor eller jämföra länder statistiskt och få svar i form av tabeller och diagram. Logga in med lånerkortsnummer hemifrån.

The World Factbook från CIA

Globalarkivet Fritt arkiv från Världsbiblioteket om rättvisa och hållbar utveckling.

Globalis FN-förbundets världsatlas med information och statistik om världens länder. Bland annat finns uppgifter om FN:s millenniemål, klimatförändringar och konfliktområden