Uppslagsverk

NE Nationalencyklopedin online innehåller uppslagsverket, ordböckerna, atlas och UR samt en del finesser som rimlexikon, korsordslexikon mm.Du kan välja mellan lång, kort och enkel text i varje artikel. Du kan nå NE hemifrån om du har ett  personligt konto. Du måste vara inom nätverket när du skapar ditt konto.

Nordisk familjebok. Länkar till de digitala utgåvorna av Nordisk familjebok, 1. uppl. 1876-1899 och "Ugglebanden" 1904-1926. Ingår i Projekt Runeberg som är en fri resurs på nätet

Wikipedia Main page Wikipedia är ett öppet uppslagsverk där alla kan bidra med kunskap. Den engelskspråkiga versionen bevakas av många fler användare och har alltså högre trovärdighet.