Författare

Alex innehåller tusentals presentationer av författare från hela världen. Förutom författarpresentationer finns uppgifter om litterära priser, filmatiserade böcker, genrer, bokrecensioner och boktips.
Sökbar inom skolans nätverk.

De litterära sällskapen i Sverige Samlingsplats för Sveriges alla litterära sällskap.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria är en trespråkig webbportal på danska, svenska och engelska. Här presenteras 1000 års kvinnolitteraturhistoria från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Grönland och Åland gratis på nätet.

Svenska författare med utländsk bakgrund Immigrantinstitutets sammanställning.

Världslitteratur.se är del av ett projekt som drivs av Världsbiblioteket, med syfte att lyfta fram världslitteraturen – som här står för litteraturen från Afrika, Asien och Latinamerika. Författarna presenteras och deras översatta verk i både tryckt form och genom en webbsida/databas.