Nyströmska / Om skolan / Vår vision

Vår vision

Vår vision

På Nyströmska skolan ser vi att framgång i livet i stor utsträckning är beroende av vår vilja att se kvaliteten i det vi gör och av vår ambition att utvecklas. Denna grundinställning ska bidra till goda kunskaper och en stark personlig utveckling för alla som arbetar på Nyströmska, elev som personal. Vi möter varje person utifrån individuella förmågor, möjligheter och förtjänster.

Alla på Nyströmska strävar efter hög kvalitet inom alla områden: en personal med god kompetens, en stimulerande och vacker arbetsmiljö med modern utrustning, ett varierat arbetssätt och ett förhållningssätt till varandra där gott bemötande och höga förväntningar är ledorden.