Nyströmska / Om skolan / Förhållningssätt

Förhållningssätt

Alla elever behandlas som vuxna (eller unga vuxna) med värdefull erfarenhet och med vilja och förmåga att ta ansvar för sig själva och för delar av sin omgivning.

Var och en av oss är en del av skolans ansikte utåt.