Elevsidor Nyströmska skolan i Söderköping

Källor

Första hjälpen för källkritik på internet. Webbstjärnans blogg

Kolla källan Kolla källan handlar om källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet. Webbsidorna innehåller artiklar och intervjuer med lärare, bibliotekarier och forskare.

Källkritik

Källförteckning enligt Harvardsystemet

Källförteckning enligt Oxfordsystemet

Lathund i källkritik på Internet

MIK-rummet En sajt om medveten medieanvändning

Fusk och plagiat

Sökprocessen