Välj Nyströmska skolan i Söderköping

Nyströmska / Välj Nyströmska / Hur du lyckas

Hur du lyckas

Hur lyckas man i skolan egentligen?

ALLA kan lyckas på ett bra sätt, men det kommer inte av sig själv. Det kräver en hel del arbete av dig som elev för att lyckas men utan en bra skola i ryggen är det inte lika lätt.
Det måste finnas lärare som kan sin sak, lärare som vill ge av sig själv, lärare som bjuder på sig själv. Det måste finnas annan personal som stödjer, hjälper och backar up. Bibliotekarier, skolsköterskor, kuratorer, vaktmästare, matpersonal, receptionspersonal, rektorer är bara en del av allt en bra skola behöver. Allt detta finns på Nyströmska skolan. 

Lärarna

Utbildade lärare som inte ger sig i första taget är ett av de recept vi har för att du ska få en en så bra utbildning som möjligt. Lärare som är fylld med kunskap men även vågar bjuda på sig själva gör studierna roligare och meningsfullare. Variationen på undervisningen gör att du som elev får olika ingångar till olika kunskaper. En av de viktigare delarna är att en bra lärare gör skillnad. Du kan plugga en hel del själv, du bör vänja dig med att kunna plugga själv men din lärare ger dig så mycker mer. 

Studieteknik

Pluggar du på rätt sätt? Vi visar olika metoder som hjälper dig.
Kan du din dator? Datorn är ditt arbetsverktyg och vi ger dig kunskaperna du behöver.
Studieverkstäder. Ibland behövs extra tid till ett ämne. Vi ger dig det, om du vill.
Vi följer forskning om hur man lär sig på bästa sätt.

Allt samlat

Du behöver inte heller ha lektioner på många olika ställen. Springa fram och tillbaka mellan stadsdelar. Allt är samlat i ett hus. Ibland kan idrottslektionerna vara någon annanstans dock.
Inte bara klassrummen finns i samma hus utan även annan personal som kan hjälpa dig. Skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare mm. Du äter i samma hus. Det skapar arbetsro och trygghet.