Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Söderköpings heltidsresa / Schemaläggning och bemanningshandbok

Schemaläggning och bemanningshandbok

Våra schemaläggare jobbar med att skapa scheman för personal inom socialförvaltningen, till exempel för hemtjänsten, Birkagården och Älgstigen. 

Vi får in underlag från respektive enhetschef som vi sedan omvandlar till ett schema där vi tar hänsyn till alla bitar som chefen ger oss, till exempel planerade ledigheter, sjukskrivningar, tjänstledighet, utbildningar. Hela arbetet grundar sig på det bemanningskrav som respektive enhet har och som tas fram av enhetschefen. Bemanningskrav handlar inte bara om att det finns tillräckligt med personal, utan också om kompetens, planering och organisation. Rätt bemanning innebär att personal har tid att utföra arbetsuppgifterna professionellt, säkert och empatiskt.

Bemanningshandbok
Bemanningshandbokens syfte är att redogöra för, och tydliggöra, bemanningsprocessens grund och den gemensamma schemaläggningsprocessens ramar och riktlinjer inom Vård & Omsorg och LSS.

Här hittar du bemanningshandboken.