Stöd och Omsorg

Kommunalt feriejobb

För ungdom/vårdnadshavare

Under 2023 riktar sig feriejobb till ungdomar som till sommaren avslutar årskurs 1 på gymnasiet, motsvarande födda år 2006, och som är skrivna i Söderköpings kommun. Vi kan erbjuda feriejobb till 70 ungdomar fördelat under tre perioder. Vid fler sökande kommer vi lotta ut platserna för feriejobb och meddela reservplats via mail.

Perioder och ansökan

Ungdom erbjuds en period av feriejobb och perioderna är:

  • Period 1: Vecka 25, 26, 27
  • Period 2 (badvärd och turistvärd): Vecka 28, 29, 30
  • Period 3: Vecka 30, 31, 32.

Ansökningstid

Ansökningstiden för sommarens feriejobb är 20 februari till 26 mars 2023. Alla ansökningar sker digitalt via Matchanu.se - ansökan. Observera att länken fungerar endast under den pågående ansökningstiden.

Besked och svar

Besked om erbjuden feriejobbplats kommer med e-post till alla sökande under vecka 15. För att se ditt erbjudande om feriejobb och lämna svarsbesked går du via följande länk:

Matchanu.se - Mina sidor.

Vi behöver ha ditt svar senast 30 april och vi önskar att du lämnar besked oavsett om du tackar ja eller nej till erbjuden feriejobbplats. Detta för att vi snabbt ska kunna erbjuda personer på reservlistan ett feriejobb.

De sökande som vi inte kommer kunna erbjuda feriejobb, kommer få besked om detta via e-post.
Kontakta Karin Johansson om du behöver mer information eller har frågor. Kontaktuppgifter finns under kontaktknappen högst upp på den här sidan.

Välkommen med din ansökan!