Funktionsnedsättning

Hem / Stöd och Omsorg / Funktionsnedsättning / Information om resor

Information om resor

 • Om du har svårt att på egen hand ta dig till bland annat daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, sjukvård eller andra platser kan du har rätt till färdtjänst. Du måste göra en ansökan för att få veta om du har rätt till färdtjänst eller inte. Använd vår e-tjänst eller blankett för att göra din ansökan.

  Klicka här för att göra din ansökan...

  Har du fått färdtjänst?

  Om du har fått ett tillstånd att åka färdtjänst kan du boka dina resor dit du behöver. Observera att färdtjänst inte är gratis utan att du får betala för dina resor. 

  Klicka här för att få information om hur du bokar dina resor...

 • Resor utanför kommunen

  Länsfärdtjänst

  Du som har tillstånd att åka färdtjänst kan också boka resor utanför Söderköpings kommun. 

  Klicka här för att få information hur du bokar resor utanför Söderköpings kommun...

  Beställning länsfärdtjänst

  Telefon:  0771-71 10 20

  Sjukresor

  Ska du göra ett planerat besök hos sjukvården, till exempel på sjukhuset i Norrköping, då måste du också boka resan.

  Klicka här för information hur du bokar sjukresor...

  Beställning sjukresa utanför Söderköpings kommun

   0771-71 10 20

  Riksfärdtjänst

  Riksfärdtjänst är resor som går utanför länet och ansökan ska göras för varje enskild resa. Ansökan ska göras senast 20 dagar före resdag. Detta för att kommunen ska kunna garantera att resan kan utföras enligt önskemål.

  Beställning riksfärdjänst

  Telefon: 0121-181 47

  Klicka här för mer information om riksfärdtjänst

 • Har du eller en person i din närhet en rörelsenedsättning har du rätt att ansöka om parkeringstillstånd.

  Du som förare kan ansöka om parkeringstillstånd om du själv kör bilen.
  Men du kan även ansöka som passagerare.

  Dock kan du inte bli beviljad parkeringstillstånd både som förare och passagerare. 

  Detta skapar möjlighet att parkera närmare, till exempel butiker, arbetsplats eller vårdinrättningar.

  Om du vill ha information om vart det finns anpassade parkeringar i Söderköpings kommun eller vill  ha information om hur du ansöker om parkeringstillstånd använder du länken nedan? 

  Klicka här för mer information om parkeringstillstånd.

   

 • Mer information kommer snart.

 • Mer information kommer snart.