Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Stöd och Omsorg

Boende

Det finns olika former av bostäder med särskild service. Det är behovet som bestämmer valet av bostadsform och hur stödet i bostaden utformas.

Boende barn och unga

Barn med funktionsnedsättning som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt att ansöka om boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna.

I en bostad med särskild service finns personal som kan tillgodose hela barnets stödbehov.

Boende vuxna

Personer med funktionsnedsättning kan efter ansökan beviljas bostad med särskild service.

Ett boende i "bostad med särskild service" enligt lagen om stöd och service innebär att omvårdnad ges utifrån individuella behov och önskemål. Syftet är att tillförsäkra den enskildes goda levnadsvillkor. Målet är att människor med funktionsnedsättning skall kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt.

Gruppbostad är ett alternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Servicebostäder är lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal som kan ge stöd under hela dygnet.

Information och blankett om boende