Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Stöd och Omsorg

Kontaktperson

Som kontaktperson har du ett socialt stöduppdrag där du hjälper ett barn, en ungdom eller en vuxen, med eller utan funktionshinder, i deras personliga angelägenheter. Detta ska ske utan att den biståndsberättigade berövas sitt eget ansvar. Uppdragen ser väldigt olika ut men övergripande handlar det om att vara en medmänniska, att ge stöd i vardagliga situationer samt att bryta en social isolering. Uppdragets tidomfattning är även det varierande men handlar i regel om ett visst antal timmar i månaden. Det handlar oftast om eftermiddagar eller kvällar.

Vem kan bli kontaktperson?

Det krävs ingen utbildning för att bli kontaktperson. Det som dock bör finnas är ett engagemang och intresse för människor i allmänhet och i vissa fall för barn och ungdomar i synnerhet.

För att bli kontaktperson behövs en social utredning genomföras. Utredningen består av en personlig intervju för att få en bild av hur du lever och därigenom kunna hitta rätt uppdrag utifrån varje persons behov. Det gör även en kontroll i polis- och socialregister. När utredningen är färdig och du bedöms vara en lämplig kontaktperson har du möjlighet att bli uppdragstagare åt Socialnämnden.

Stöd från socialtjänsten

Som kontaktperson lämnas du inte ensam. Du kommer att ha regelbunden kontakt med en socialsekreterare i form av möten och telefonsamtal. Du är alltid välkommen att höra av dig om både stora som små frågor. Samtliga kontakter mellan socialsekreteraren och dig dokumenteras, detta som stöd för både dig och socialtjänsten.

Ersättningar

Angående ersättningar så arbetar Söderköpings kommun efter riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting. Som kontaktperson får du dels ett skattepliktigt arvode för den arbetsinsats du gör samt en omkostnadsersättning som ska täcka den merkostnad som följer med uppdraget. Utbetalning sker månadsvis.

Intresseanmälan - Kontaktperson