Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Stöd och Omsorg

Kontaktfamilj

En viktig insats för ett barn eller ungdom kan vara att få en kontaktfamilj. Som kontaktfamilj innebär det att ni som familj har ett barn eller ungdom boende hos er ibland, omfattningen varierar men ofta handlar det om varannan helg. Kontaktfamiljen fungerar som en extrafamilj för barnet. En kontaktfamilj är alltid en frivillig hjälp och en del föräldrarna har själva tagit kontakt med socialtjänsten för att ansöka om kontaktfamilj till sitt barn.

En kontaktfamiljs uppdrag kan variera i längd men kan pågå under flera år. Ofta kommer kontaktfamiljen att bli en viktig del av barnets liv både under insatsens gång men även efter att den avslutas.

Här kan du läsa två olika berättelser från kontaktfamiljer:

Vem kan bli kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj behöver ni inte vara utbildade eller professionella, istället söks vanliga människor som är trygga och stabila som kan erbjuda ett barn en extra familj. En kontaktfamilj kan se ut på olika vis, en del kontaktfamiljer har barn, andra är barnlösa, vissa lever i parförhållanden och några är ensamstående. Viktigt för insatsen är dock att hela familjen är överens om beslutet då det berör alla. Eftersom barnet eller ungdomen bor hemma största delen av månaden är det mycket viktigt att ni är öppna och har en bra samarbetsförmåga eftersom kontakten med barnets biologiska familj är viktig för att insatsen ska bli så bra som möjligt för barnet eller ungdomen.

Innan ni kan bli kontaktfamilj utreds er lämplighet genom att intervjua er och dessutom görs kontroll ibland annat polis- och socialregister. Om ni vill bli kontaktfamilj görs även ett besök i hemmet och referenser tas. När ni blivit godkända diskuteras vilket slags uppdrag som passar just er familj.

Stöd från socialtjänsten

Som kontaktfamilj lämnas ni inte ensamma. Ert uppdrag bygger på ett nära samarbete med en familjehemssekreterare som har till uppgift att finnas till hands och att ha regelbunden kontakt med i form av handledning, möten och telefonsamtal. Ni är alltid välkomna att höra av er om både stora som små frågor. Samtliga kontakter mellan familjehemssekreterare och familjen dokumenteras, detta som stöd för både familjen och socialtjänsten.

Ersättningar

Angående ersättningar så arbetar Söderköpings kommun efter riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting. Ersättningen består av en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Arvode är en form av lön för det arbete uppdraget innebär. Beloppet kan variera över tid och omprövas därför regelbundet. Arvodet beräknas med utgångspunkt i löneutvecklingen inom vård och omsorgsyrken och är skattepliktigt samt sjukpenningsgrundande.

Man får också en omkostnadsersättning som ska ersätta den merkostnad som följer med uppdraget. Denna ersättning uppdateras varje år efter gällande prisbasbelopp. Arvode och omkostnadsersättning utbetalas månadsvis.

Intresseanmälan - Kontaktfamilj