Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Äldreomsorg / Hemtjänst / Redovisning av kundnöjdhet inom hemtjänsten i kommunen

Redovisning av kundnöjdhet inom hemtjänsten i kommunen

Sedan hösten 2016 genomför Vård och Omsorg en årlig enkätundersökning för att mäta kundnöjdheten inom hemtjänsten i kommunen. Mätningen inkluderar både kommunens verksamhet och privata aktörer.

Enkäten som används är inspirerad av Sundsvall kommun som använt enkäten i sitt förbättringsarbete inom hemtjänsten. Enkätens enkla utformning genererade där en hög svarsfrekvens, vilket har legat till grund för beslutet att inom Söderköpings kommun utforma enkäten för kundnöjdhet på samma sätt.

I enkäten finns möjlighet att lämna synpunkter. Samtliga synpunkter sammanställs och ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla servicen hos hemtjänstutförarna.