Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Detaljplan för Åldermannen 1 med flera

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för flerbostadshus på fastigheten Löjan 1 och Åldermannen 1. Inom fastigheten Åldermannen 1 finns serviceboendet Birkagården där planläggningen ska möjliggöra för bostäder men även för att bibehålla Birkagården. Delar av kommunens fastighet Söderköping 3:63 (Brunnsparken och vägnätet med Viggebyvägen, Skönbergagatan och Hjälmsättergatan) inkluderas för att säkerställa att nuvarande användning (park och gata) bibehålls. 

Förslag till detaljplan är under bearbetning och i samband med detta har bland annat en arkeologisk arkivstudie samt geoteknisk utredning genomförts. Detaljplanen planläggs med utökat förfarande och kommer att kungöras vid samrådet. Mer information om förslag till detaljplan kommer vid samrådsskedet.