Vuxenutbildning Nyströmska skolan

Nyströmska / Vuxenutbildning / Allmänt om vuxenutbildning

Bra att veta

Öppet för att söka till Vård- och omsorg nu.

 

Vuxenutbildningen i Söderköping är en del av Nyströmska skolan och erbjuder

  • Grundskoleämnen
  • Gymnasiekurser
  • Yrkesutbildningar på gymnasienivå
  • Lärlingsutbildningar
  • SFI – Svenska för invandrare
  • Komvux som anpassad utbildning

Utbildningen på Komvux motsvarar den som elever får i grundskolan och på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna. Studietakten är högre och du förväntas studera självständigt och med stort eget ansvar. 

Vuxenutbildningen är kostnadsfri men du ansvarar själv för inköp av litteratur.  Du behöver också en dator för att ha tillgång till dina kurser.  Som vuxenstuderande har man inte heller rätt till skollunch eller busskort.

Rätt att läsa på Komvux

Från 1 juli det år du fyller 20 eller tidigare om du har gått klart ett gymnasieprogram, kan du studera på Komvux.  Du har rätt att läsa kurser som krävs för att bli behörig till en utbildning på högre nivå.  Övriga kurser och yrkesutbildningar är ingen rättighet, men vi provar alltid dina önskemål utifrån dina personliga behov och de lagar och regler som finns för vuxenutbildningen.

 Det är alltid den kommun du bor i som ansvarar för din utbildning på gymnasienivå. Det innebär att om du hittar en utbildning i annan kommun som du vill läsa, så måste din hemkommun godkänna att stå för kostnaden för utbildningsplatsen.

Planera dina studier  

Vill du läsa på hel- eller deltid? Vill du studera på plats eller distans? Vad behöver du för att komma vidare och hur ser dina valmöjligheter ut?  Vår Studie- och yrkesvägledare hjälper dig med studieplaneringen. Boka in en tid för ett individuellt samtal kring just dina möjligheter.

Examen från Komvux

Behöver du studera för att nå examen / slutbetyg? Reglerna för hur en examen eller ett slutbetyg ser ut på Komvux skiljer sig från gymnasieskolan. Nedan hittar du hur man planerar för en examen på Komvux. Om du har äldre betyg och vill läsa mot slutbetyg, kontakta SYV så hjälper vi dig.

Beställning av betyg och examen

När du avslutat en kurs registreras betyget på skolans expedition. Betyget rapporteras också till Nationella betygsdatabasen. Om du söker en utbildning via Antagning.se hämtas betyget per automatik från betygsdatabasen. När du söker andra utbildningar ( t.ex. YH)  kan du behöva skicka in betygen själv.

Du beställer ett utdrag ur betygskatalogen via kommunens e-tjänst

När du är klar med en hel gymnasieutbildning och vill ta ut en examen så kontaktar du SYV för att göra en examensbeställning.

Studietakt

På Komvux och hos CSN beräknas studietakten utifrån hur många poäng man läser per vecka. Om du vill studera på heltid, 100%, bör du vara beredd på att lägga 40 timmar i veckan på dina studier.

20 poäng/ vecka är heltidsstudier= 100%

15 poäng/vecka =75%

10 poäng/vecka =50%

Ekonomi under tiden du studerar

Om du studerar minst 50% takt har du möjlighet att söka studiemedel hos CSN.  Csn.se har bra och tydlig information om hur man gör ansökan.